29. novembar 2021.

Efemeral – funkcionisanje i organizacija festivala koji se bave ženskim stvaralaštvom

U sklopu programa Božidarac Digital održana je tribina Efemeral na kojoj su govorili autori/ autorke i organizatori / organizatorke projekta GraFem (Center Rog i Urbana Vrana, Ljubljana), festivala Rekonstrukcija (Beograd) i All Girls Jam (Beograd).

Festivali, kao jedna od formi predstavljanja vizuelne umetnosti, nose sa sobom nekoliko kompleksnih nivoa funkcionisanja. Suštinski je važno kojom se vizuelnom umetnošću bave ali je isto toliko bitno ko ih organizuje i na koji način uspeva da obezbedi sredstva za produkciju festivala. Ovi nivoi funkcionisanja su bitni i za festivale koji se bave prezentovanjem ulične umetnosti. Da bi festival bio uspešan bitno je odmeriti i kontekst društva u kome se dešava, vremenski okvir i fizički prostor koji bi trebalo da ugosti umetnike. Čini se da se izazovi značajno uvećavaju pri organizaciji festivala ulične umetnosti. Ako još na to dodamo i vrlo specifičnu nišu koja se bavi stvaralaštvom žena koje su odabrale da svoju umetnost prezentuju na ulici, suočavamo se sa dodatnim nivoom kompleksnosti koji zahteva vrlo preciznu navigaciju kroz društveni sistem u kome se održava.

Pri organizaciji festivala posvećenim umetnicama producenti obično moraju da podrobno objasne dve stvari: da li je zaista potrebna pozitivna diskriminacija da bi umetnice postale vidljivije i ako nije čemu onda ova vrsta fragmentacije? Ova pitanja su samo deo ledenog brega pa se ovim pitanjima i izazovima razgovaralo na tribini. Važno je primetiti da ako ovakvi festivali postoje očigledno postoji i potreba za njima. Kroz razgovor sa gostima tribine potrudili smo se da razložimo probleme na sastavne elemente kako bismo što bolje razumeli doprinos i vrednost ovih festivala u regionu. Pričali smo sa autorima i osnivačicama projekta Grafem – Gregorom Bulcom i Metom Štular (Ljubljana), festivala Rekonstrukcija – Janom Danilović i Tamarom Marković (Beograd) i festivala All Girls Jam – Aleksandrom Petković (Beograd). Pored razgovora o različitim aspektima organizacije, teorijskim i etičkim pozicijama organizatora razgovarali smo i sa dve značajne ulične umetnice koje su se odlučile na poveremeno / privremenu promenu ulogu i koje su prešle u sferu organizacije događaja – TKV i Jana Danilović. Dakle ova tribina se samo na prvi pogled bavi ženama koje stvaraju umetnost na ulici, a zapravo se bavi stanjem celokupnog društva i pozicijom umetnosti u njemu.

Pogledajte tribinu na našem YouTube kanalu: