22. decembar 2023.

Podržan od strane Kreativne Evrope, projekat Collab 4 HY Sustain ima za cilj pružanje podrške kulturnim i kreativnim organizacijama na njihovom putu ka rastu, inovacijama i saradnji. U Srbiji je za realizaciju i organizaciju projekta zadužena Nova Iskra.

Pored naše organizacije, u Srbiji su podržane još Polyhedra, Seoski kulturni centar Markovac, Društveni centar Krov.

U okviru projekta su aktuelne dve teme: Publika i hibridni pristupi i Održivost u procesima saradnje. Izabrani učesnici će dobiti mentorsku podršku od iskusnih stručnjaka, obuhvatni program obuke, grant od 3.000 evra za razvoj projekta, mogućnosti vidljivosti na hibridnim događajima i pristup SEE regionalnoj mreži i prilikama za saradnju u EU.

Naša organizacija će u okviru projekta, kroz rad sa mentorkom Verom Lloyd Thomas raditi na razvoju koncepta Umetnost u prolazu.

Inkubacione aktivnosti su počele u decembru 2023. godine, a projekat traje 16 meseci.

Partneri na projektu Collab 4 HY Sustain CCI su Materahub (Italija), Intercultura Consult (Bugarska), Syn+ Ergasia (Grčka), The Flying Theatre (Danska) i Nova Iskra Creative Hub (Srbija). Podršku pružaju Program Kreativna Evropa (CREA) i Nacionalni kulturni fond Bugarske.