26. decembar 2022.

U 2022. godini smo kreirali „Urban Heritage Hub“ – platformu za promociju digitalizacije urbane i ulične umetnosti. Dosadašanja iskustva u digitalizaciji smo fokusirali na stvaranje digitalnog prostora koji sadrži arhive, kolekcije i galerije vezane za digitalnu formu ulične i urbane umetnosti.

Ovaj prostor će unaprediti način na koji se prikuplja, dokumentuje, čuva i promoviše ulična umetnost i grafiti i urbana umetnost koji su deo savremenog stvaralaštva. Cilj projekta je da sačuvamo uličnu umetnost kao kulturno nasleđe kroz arhivu ali i kroz promociju digitalizacije kao najboljeg načina da se sačuva ulična umetnost za dalja istraživanja i analizu, kao i kroz komunikaciju sa širom publikom i budućim ekspertima .“Hub“ u samom nazivu platforme se odnosi na umrežavanje i ujedinjenje svih projekata digitalizacije ulične i urbane umetnosti na jednom mestu, kao i umrežavanje i kontinuirana edukacija u procesu digitalizacije umetnika, kustosa, istraživača i učesnika u ovoj oblasti.

Projekat smo tokom godine prezentovali na događajima u zemlji i inostranstvu umetnicima, istraživačima u kulturi i zaposlenima u muzejima.

U maju je koleginica Ljiljana Radošević, kustos i istraživač, stručnoj publici na konferenciji Go Indigo prezentovala projekat pod nazivom Urban Heritage Hub Case Study; New Life of Street Art in Virtual Reality. U julu smo projekat predstavili u okviru godišnje Metalogues konferencije iz Grčke koja okuplja publiku koja prati inovativne tehnologije i Virtuelnu realnost. U decembru je projekat prezentovan u Ljubljani, zaposlenima kulturnog centra Rog, a u Beogradu je u okviru vikenda ulične umetnosti u Božidarcu projekat prezentovan umetnicima i predstavnicima udruženja koji se bave uličnom umetnošću u Srbiji i Hrvatskoj.

Projekat je podržan kroz konkurs za digitalizaciju Ministarstva kulture i informisanja.

Posetite Urban Heritage Hub
https://streetartbelgrade.com/urban-heritage-hub/