24. april 2021.

Beograd, 24. april 2021.

U subotu smo održali prvo street art predavanje na otvorenom!

Sa divnom grupom urbanih istraživača smo otkrivali zidove i ulice po centru Beograda. Nadamo se da smo uspeli da prenesemo barem deo naše ljubavi prema umetnosti na ulici.

Zašto organizujemo predavanja na otvorenom?

Za razumevanje ulične umetnosti je potrebno uroniti u grad, razumeti istoriju, motive i umetnike. Iako je ulična umetnost prisutna više od 50 godina, šira zajednica nije upoznata sa razvojem i vrednošću ovog vizuelnog izraza. Ovaj problem ne pogađa samo umetnike, istraživače i kustose, već i društvo uopšte, iako ga akteri još nisu svesni. Želimo da rezultat bude dodatno razumevanje učesnika predavanja da su grafiti i ulična umetnost efemerne umetničke forme izvedene bez dozvole i da ih upravo to čini najiskrenijim i najslobodnijim umetničkim izrazom.