Istorija u kontekstu

Grafite i uličnu umetnost najbolje je videti u njihovom prirodnom okruženju, u gradu, na ulicama. A zbog njihove prirode kontekstualizacija nije neophodna. Međutim, posle mnogo decenija istraživanja, dokumentovanja i promocije ovih umetničkih formi, postalo nam je očigledno da će, ukoliko se opšti gledalac malo više informiše o delima ili autorima, početi svesrdno da ceni ove umetničke forme. Posledica ove intervencije su ljudi koji počinju više da uživaju u svom urbanom okruženju i umetnici koji dobijaju više razumevanja, uvažavanja i kreativnih mogućnosti. Želimo da na pouzdan i naučno ispravan način obezbedimo ovu kariku koja nedostaje između umetnika koji svoju umetnost proizvode na ulici i gledalaca.

Posetite Urban Heritage Hub

Novosti

Platforma „Muzej ulične umetnosti“

Platforma "Muzej ulične umetnosti" - Street art museum je dugoročni projekat promocije digitalizacije i očuvanja ulične umetnosti Beograda i Srbije. Kroz ovaj projekat se podiže svest o čuvanju i obradi materijala koji postoji o uličnoj umetnosti i grafitima.