Projekat "Street Art Belgrade"

Grafiti predstavljaju nezaobilazni deo urbanog okruženja. Zamisliti grad bez grafita bilo bi isto kao zamisliti grad bez automobila. Grafiti su svuda, izloženi pogledima, vremenskim uslovima i emocijama. A to ih čini prolaznim.

Cilj ovog projekta je da sačuva i dokumentuje ovaj specifičan vid umetnosti. U okviru projekta pokrenuti su blog i Facebook stranica “Beogradski grafiti” na kojima su, pored beogradskih grafita, prikazani i grafiti iz drugih svetskih metropola – sa ciljem da se prikaže univerzalni jezik grafita. Bez obzira da li gledamo grafit na zidu u Beogradu ili pećinski crtež lovaca iz praistorije – poruka je tu.

Projekat "Street Art Belgrade"

Grafiti i ulična umetnost predstavljaju nezaobilazni deo urbanog okruženja. Zamisliti grad bez grafita bilo bi isto kao zamisliti grad bez automobila. Grafiti su svuda, izloženi pogledima, vremenskim uslovima i emocijama – a to ih čini prolaznim. Cilj ovog projekta je da sačuva i dokumentuje beogradske grafite i uličnu umetnost.

Copyright © 2021 Street Art Belgrade. Sva prava zadržana.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram