Street Art Belgrade | Beogradski grafiti

Street Art Belgrade

Knjiga “Street Art Belgrade” predstavlja sveobuhvatni pregled beogradske ulične umetnosti, kako stilski tako i unazad kroz vreme. Od aforizama i stencil-a (šablona) preko kompleksnih grafičkih rešenja, slova i murala, kroz knjigu možete pratiti beogradsku grafiti scenu koja je sve življa. U knjizi se nalaze i citati nekih od najaktivnih i najprisutnijih crtača i uličnih umetnika na beogradskoj sceni: Artez, Junk, Rage, TKV, Lortek i Nikola. Kroz preko 550 fotografija, knjiga pruža sveobuhvatan uvid u jedinstveni svet beogradskih grafita i ulične umetnosti.
PORUČITE KNJIGU
Copyright © 2020 Street Art Belgrade. Sva prava zadržana.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram